Tule toimiston avajaisiin ja Kevätkokoukseen torstaina 25.4.2019!

Pohjois-Karjalan Setan Kevätkokous  ja uuden toimiston avajaiset järjestetään Yhteisötila Aavassa (Rantakatu 23A, 2.krs) klo 18 alkaen

Esityslista:

1§ Kokouksen avaaminen

2§ Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

2.2 Kokouksen sihteerin valinta

2.3 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5§ Esitetään vuoden 2017 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6§ Päätetään vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7§ Kokouksen päättäminen

-Hallitus