Hobilesin syyskokous

Tervetuloa Joensuun seudun seksuaalinen tasavertaisuus Hobiles ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 30.11.2016 klo 18:30 Kulttuurikahvila Laiturille (Itäranta 10, Joensuu). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja muun muassa valitaan uusi puheenjohtaja ja hallitus.

Kokouksen jälkeen noin klo 19:15 käynnistetään tulevan kevään Pohjois-Karjala Priden suunnittelu.

Lopuksi käydään vielä mahdollisiin Hobilesin sääntömuutoksiin liittyvää keskustelua. Samalla keskustellaan ehdotuksesta muuttaa yhdistyksen nimi Pohjois-Karjalan Seta Hobiles ry:ksi, koska toiminta on laajentunut maakuntaan. Keskustelu on vasta ensimmäinen mahdollisuus ottaa kantaa asiaan, ei virallinen kokousasia, mutta kannattaa tulla paikalle!

***

Joensuun seudun seksuaalinen tasavertaisuus Hobiles ry
Syyskokous
ESITYSLISTA
Aika: 30.11.2016 klo 18.30
Paikka: Kulttuurikahvila Laituri (Itäranta 10, Joensuu)

1§ Kokouksen avaaminen

2§ Kokouksen järjestäytyminen
2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta
2.2 Kokouksen sihteerin valinta
2.3 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§ Esityslistan hyväksyminen

5§ Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen

6§ Päätetään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja muista korvauksista

7§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle

8 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja

9 § Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

10 § Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle kalenterivuodelle

11 § Kokouksen päättäminen