Tule Kevätkokoukseen torstaina 26.4.2018!

Hobilesin Kevätkokous järjestetään Kulttuurikahvila Laiturilla Joensuussa (Itäranta 10) klo 19,

Esityslista:

1§ Kokouksen avaaminen

2§ Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

2.2 Kokouksen sihteerin valinta

2.3 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5§ Esitetään vuoden 2017 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6§ Päätetään vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7§ Kokouksen päättäminen

-Hallitus